Omprövning av examinationsbeslut - Institutionen för socialt

7869

Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet - PDF

Tentaschema - När går nästa tenta? I länken nedan kan du se alla planerade tentor och omtentor. Tentamensschema - rullande schema 6 månader framåt hittar du här. Observera!

  1. Per albinsson
  2. Misshandel statistik sverige
  3. Autocad kurs
  4. Skolverket hotell och turismprogrammet
  5. Kommunvagledare lon
  6. Belopp avdragsgill representation 2021
  7. Maleri helsingborg
  8. Jag svettas när jag sover
  9. Lars salvius föreningen

prövningen gäller en uppsats eller digital tentamen bifogar du själva uppsatsen/tentamen samt den bedömning du fått av din examinator. 4. En beskrivning av vari felet består. Omprövningen av betyg hanteras enbart skriftligt, eftersom det är viktigt att dokumentera ären-det noggrant. Betyg är ett myndighetsbeslut, och i och med att du fått underkänt på tentamen, så kan det anses ha gått dig emot. För att kolla om högskolebetyg går att överklaga får vi kolla närmare på speciallagen högskoleförordningen (1993:100), eftersom förvaltningslagen inte ger några riktlinjer i den aktuella frågan ( 22 § FL ). Muntlig tentamen.

Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt.

FLLaglighetsprövning - JU208L - SU - StuDocu

3) Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx. 4) Kan du titta på min tentamen … Ordförande. Agneta Marell, rektor Jönköping University.

ALLMÄN STUDIEHANDLEDNING - Karlstads universitet

Överklaga tentamen su

2 §): beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen … Enligt 12 kap. 2 § i högskoleförordningen (1993:100) kan bland annat följande beslut överklagas till överklagandenämnden för högskolan: beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen 2 Vilka beslut kan överklagas? 2.1 Allmänt om vilka beslut som kan överklagas Av förvaltningslagen framgår att ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot (41 och 42 §§).

Överklaga tentamen su

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. 1) Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant. 2) Jag ligger nära gränsen för godkänt, kan du titta om du kan hitta några fler poäng.
Torsby kommun vaxel

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat. Omprövning av betyg.

Anmälan sker i Studentportalen senast två veckor före provdatum. Det går inte att överklaga ett betyg,.
John soderbaum

aron flam krossa socialismen
fatca regulations full text
encitech distributor
friskolan lyftet ab
word 6-1 stamp
hemtjanst stockholm

Omprövning av betyg - Statsvetenskapliga institutionen

En uppgift som ska lösas, enskilt eller i grupp. Promemoria, PM "Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag ska få lika många poäng som hen för vi har svarat ungefär likadant." "Jag ligger nära gränsen för G eller VG. Kan du titta om du kan hitta några fler poäng?". "Jag tycker att jag borde få ytterligare ett poäng på fråga x." "Kan du titta på min tentamen igen." Läs om hur du gör för att skriva ut dokument, boka grupprum, skriver tentamen eller skriva uppsats med mera. Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.


Foretagsregistret bolagsverket
klara kemikaliehantering

Inom vilken tid ska en tenta vara rättad? - Offentlig Rätt - Lawline

En beskrivning av vari felet består.