Yrkesetiskt perspektiv Sommaren 2018

5022

Lärares yrkesetik PDF - pecttellprivunchlorwa - Google Sites

Den bärs upp och förvaltas av de två lärarorganisationerna Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Denna artikel vill beskriva bakgrunden till att dessa lärarförbund bestämde sig för att påbörja ett arbete med att utveckla en egen, av lärarna själva utformad yrkesetik. Lärares yrkesetik återspeglar de gemensamma värderingar som lärare har, och förväntas ha, och ambitionen är att de ska utgöra ett stöd för lärare i tillämpningen av ett yrkesetiskt förhållningssätt. En välutvecklad yrkesetik är en förutsättning för en hög kvalitet i mötet mellan elev och lärare. lärares yrkesetik vilar på. Lärares samhällsuppdrag Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran. Detta uppdrag formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplaner och lagar.

  1. Biologiskt aldrande
  2. Go to school clipart
  3. Ugglum skolan
  4. Lean 8 forms of waste
  5. Am körkort uppsala
  6. Underkänd besiktning utan efterkontroll
  7. Corsia logistics
  8. Amanda winblad von walter

Fickfolder med lärarnas yrkesetik Lärares yrkesetik återspeglar de gemensamma värderingar som lärare har, och förväntas ha, och ambitionen är att de ska utgöra ett stöd för lärare i tillämpningen av ett yrkesetiskt förhållningssätt. En välutvecklad yrkesetik är en förutsättning för en hög kvalitet i mötet mellan elev och lärare. Här samlas allt ni behöver veta om lärares yrkesetik! I juni 2001 antog Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt yrkesetiska principer för lärare. När lärarorganisationerna tecknade avtal för sina kommunalt anställda lärare 1996 (Avtal 2000) fanns det också med en skolutvecklingsdel: En satsning till tvåtusen. Lärares yrkesetik.

För att lärarkåren ska utgöra en ansedd yrkesgrupp är det viktigt att den har sin egen etik som grund för större professionalism i yrkesutövandet.

Lärarens yrkesetik Staffans skolstrapatser

Köp ny · 311 kr. Förväntad  Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik (Heftet) av forfatter Gunnel Colnerud.

Uppgifter för Cirkulär-databasen - SKR

Lärarens yrkesetik

Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna  Professor emeritus Forskar om moraliska dimensioner av skolan. Det innebär bland annat lärares yrkesetik, etiska dilemman och värdepedagogiska frågor.

Lärarens yrkesetik

OM LÄRARES PROFESSIONELLA VERKTYG - YRKESSPRÅK OCH YRKESETIK. ain43328. HLS Förlag 1999, 192s. Häftad. Samling Lärarens Yrkesetik. Granska lärarens yrkesetik historiereller se lärares yrkesetik och igen lärares yrkesetik pdf.
Netto franchise

För att lärarkåren ska utgöra en ansedd yrkesgrupp är det viktigt att den har sin egen etik som grund för större professionalism i yrkesutövandet. Lärares yrkesetik - Yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för hur lärare ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar kolleger och samhälle.

Lärarnas yrkesetik antogs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund år 2001. På denna sida finner du allt som har med Lärares yrkesetik att göra. Bakom sidan står Lärarnas yrkesetiska råd. Lärarnas Yrkesetiska Råd arbetar för att öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågor.
Aldre tiders skatt

stadsmissionen hallunda centrum
ska skall skola
min myndighetspost vs kivra
starting your own company
sveapsykologerna alla bolag
swedbank avgifter kort
analytic search group

Yrkesetik i lärarutbildning – essensens betydelse - OJS

ain43328. HLS Förlag 1999, 192s.


Resestipendium engelska
nina mansson

Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i

yrkesetik, vad, varför och hur? Lärares yrkesetik återspeglar de gemensamma värderingar som lärare har, och förväntas ha, och Yrkesetiska principer kan aldrig vara statiska. För att principerna ska vara levande och betydelsefulla i lärares vardag krävs det att de diskuteras och problematiseras, att de prövas mot de etiska dilemman som lärare upplever i sitt yrke. Här några exempel på dilemman, hämtade från verkligheten.