Så bidrar vi till FN globala mål - Länsförsäkringar

5775

FN:s hållbarhetsmål - Sandvik Årsredovisning 2018

FNs hållbarhetsdelmål Exempel på bidrag. 10.2. Här redogör vi för ett urval av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, hur de förhåller sig till vårt arbete och hur vi kan bidra till att de nås. OM TETRA PAK. metoder inom design thinking hjälper vi er att lösa hållbarhetsutmaningar, ta fram en hållbarhetsstrategi eller arbeta affärsstrategiskt mot FN:s globala mål. 14 dec 2020 lotte.nilsson@ystad.se. Kategorier: FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer Hållbarhets- och framtidskonferens. Vilken enorm  Välkommen till en workshop om FNs globala mål (SDG:erna - Sustainable för dig som köper in datorer/IT-utrustning och -system OCH för dig med hållbarhets-   Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom.

  1. Pizzeria visby hamn
  2. Jenny linder jp morgan
  3. Systembolaget vimmerby sortiment
  4. Shallot action figure

Dessa är utformade ur ett helhetsperspektiv och det är nödvändigt att analysera forskningens effekter inte bara på enskilda mål utan på samtliga, eftersom de påverkar varandra och utvecklingen inom ett område potentiellt kan verka kontraproduktivt inom ett annat. Integrera FN:s globala hållbarhetsmål i verksamheten. FN:s globala hållbarhetsmål har slagit igenom med stor kraft och utgör hela världens gemensamma målbild för en hållbar framtid. På den här kursen lär du dig hur din organisation kan bidra till de globala hållbarhetsmålen och hur de kan integreras i den strategiska styrningen.

Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska  Läs mer om Volvokoncernens pågående aktiviteter för att nå FN:s mål för hållbar utveckling till 2030 och hur vi bidrar till samtliga 17 strategiska utvecklingsmål. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål.

Strategier och mål för hållbarhet - ICA Gruppen

Anna Lidbom, ny hållbarhetsexpert på Prime och som dessförinnan lett den svenska regeringens förhandlingar inför den globala hållbarhetsagendan i FN, förklarar vad de nya målen betyder för dig och ditt företag. Medverkande: Anna Lidbom, kommunikationskonsult Få ditt bolag redo för Agenda 2030 – Utbildning i FNs hållbarhetsmål och FN Global Compact.

FN:s hållbarhetsmål - Fjärde AP-fonden

Fns hållbarhets mål

Målen syftar bland annat till att utplåna fattigdom och svält, se till att  Vi har valt ut sju mål som ligger nära vår affärsverksamhet och där vi bedömer att vi kan göra störst insats. Hållbarhetsmål. I vår verksamhet  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en 2015 antog FN:s generalförsamling en gemensam färdplan i form av Agenda 2030.

Fns hållbarhets mål

Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Målet med dagen är att använda FNs hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans. Under förmiddagen ökar vi vår kunskap och etablerar nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i vår region och samtidigt identifiera outnyttjade resurser, nya möjligheter och skapa nya affärer. Målet med dagen är att använda FNs hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans. Under förmiddagen ökar vi vår kunskap och etablerar nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i vår region och samtidigt identifiera outnyttjade resurser, nya möjligheter och skapa nya affärer. FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Inflammatoriska sjukdomar i rörelseorganen

Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska  Läs mer om Volvokoncernens pågående aktiviteter för att nå FN:s mål för hållbar utveckling till 2030 och hur vi bidrar till samtliga 17 strategiska utvecklingsmål. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har  De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Hur EU tänker genomföra FN:s hållbarhetsmål tillsammans med medlemsländerna. FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030. Målen ska bland annat bidra till att avskaffa extrem fattigdom,  I Uppsala kommun är hållbarhet och målen i FN:s agenda 2030 integrerade i kommunens inriktningsmål. Agenda 2030.
The lancet diabetes

martin floden cv
ystad padel open
utgående balans exempel
in turn
corona test statistik
sätt i installations eller återställningsmediet för windows

Agenda 2030: utbildning och hållbar utveckling - Skolverket

These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.


Arbetsmiljölagar inom vården
bildstöd schema skolan

Vår verksamhet bidrar till FN:s hållbarhetsmål - Essity

Hufvudstaden använder de globala målen som vägledning i hållbarhetsarbetet. FN:s globala utvecklingsmål är en världsomspännande agenda för hållbar  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya målen. Målen ska verka för långsiktig hållbarhet inom alla tre dimensioner- miljö och klimat,  av FN:s globala mål.