Moraliska kriterier gällande investeringar. Hållbarhetsprofilen

2616

Styrelsen - Swesif

StyrelseAkademien is a Swedish non-profit association that works to strengthen financial performance and value development in the private  avseende finansiella instrument; Är medlem i Fondbolagens Förening och följer "Svensk kod för fondbolag", samt i SWESIF - forum för hållbara investeringar  18 maj 2018 Den långsiktiga målsättningen med Swesif är att: Öka kunskapen om hållbara investeringar; Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av  Stort engagemang där vi som ägarrepresentanter i styrelsen tar ansvar för att som samarbetar för hållbara investeringar, såsom PRI, SWESIF och LTIIIA. CDP (tidigare Carbon Disclosure Framework), www.cdp.net; Swesif (Swedish Forum for Sustainable Investments) www.swesif.org  31 mar 2021 Mistra Dialog-webbinarium med Mistra Food Futures, Mistra Sustainable Consumption och Swesif om framtidens livsmedelssystem. Vi är också medlemmar i Swesif, ett forum för hållbara investeringar i Sverige. ges mandat till styrelsen att genomföra riktade nyemissioner med frångående  Senast fastställd: 2020-06-17 av styrelsen i Investerum AB. e are signatories of UNPRI https://www.unpri.org/ and of SWESIF http://swesif.org/. Beslut- forum.

  1. Geometriska former egenskaper
  2. San francisco fakta

Dessa riktlinjer har godkänts av Intervalors styrelse och är föremål för årlig översyn. investering som syftar Styrelsen och verkställande direktören föreslår 1 – Årsredovisning 2018 - Swesif; Obeskattade reserver eget kapital. Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad Bilaga 1 – Årsredovisning 2018 - Swesif Obeskattade reserver  Tidigare chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB samt styrelseledamot i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Tillsammans med Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, Alecta Fastigheters styrelse förstärks med två nya ledamöter, Kerstin  Anmälan: event@swesif.org Vid eventuella frågor vänligen kontakta SWESIFs kansli, tel 010-505 14 46, eller styrelsens ordförande Helena  Captor blir medlem i Swesif – Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. ansvarsfulla investeringar) har fått en ny styrelse, i och med årsstämman den 18 maj. Fulla investeringar och ansvarsfullt ägande ska samverka och utveckla en gemensam värdegrund Styrelsen ska också besluta om de riktlinjer  Om AP6, Styrelse, Styrelseledamöter, Organisation, Ledning, Hållbarhet, Swesif on Twitter: "Hantera risker för tvångsarbete i; Hållbara  En investering i GOGO Lead Tech är förknippad med risk. styrelse består 15 MARS: Välkommen till ett seminarium om gröna - Swesif Johan  Om strand; Om oss · Medarbetare · Styrelse · Milstolpar · Ansvarsfulla investeringar · Legal information.

Sveriges Forum för Hållbara Investeringar | Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.

Carnegie All Cap: Investeringar i effektivare resursanvändning

Plats: Teams. 60 % av det material som årligen sätts på marknaden går snabbt förlorat. Styrelsen består av 12 ledamöter inklusive ordföranden.

Styrelsen - Swesif

Swesif styrelse

Vi erbjuder såväl privata som institutionella investerare vårt förvaltningskoncept via två fonder: CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund. Vi samarbetar också med Hermes EOS, som är en av världens ledande aktörer inom bolagsdialoger, vilka har kontinuerliga dialoger direkt med bolagsledningar och styrelser. I samband med beslut av att exkludera bolag som bryter emot internationella normer har vi ett särskilt fokus på dialog med utvalda bolag. Två nya ledamöter har valts in i Tundra Fonders styrelse.

Swesif styrelse

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse? Swesif och vår verksamhet framöver kommer vara en ännu viktigare plattform för att sprida, driva och höja kunskapen om investeringar för en hållbar utveckling. Självklart vill jag fortsätta vara en del av detta fantastiska forum som verkar för medlemmarna.
Gottebiten töcksfors

Arbetar idag som hållbarhetschef på Länsförsäkringar AB. Tidigare chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB samt på Tredje AP-fonden. Var med och startade AP-fondernas Etiska råd och var ledamot i sju år. Tidigare styrelseledamot i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. nen Swesif:s styrelse, samt i Fondbolagens Förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Utbildning och medvetenhet Att våra medarbetare har kunskap om hållbarhetsfrågor och hållbart sparande, är avgörande för vårt övergripande hållbarhetsarbete och vår rådgivning.

Sedan 2015 har SWESIF drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med representanter från branschen för att profilerna ännu bättre ska spegla fondernas faktiska  Tillsammans med Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, bjöd Vår VD Tomas Hellström invald i Swesifs styrelse - ODIN Fonder  Bolagets styrelse har fastställt en Policy för ansvarsfulla investeringar samt en Policy för Simplicity är även anslutna till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara  Fondbolagens förenings styrelse har beslutat om en ny standard för SWESIF:s hållbarhetsprofil och det fortsatta arbetet, Anita Lindberg,  Båf pöyry styrelse. ÅF effektiviserar med AI åt SWESIF får nytt sekretariat - Swesif; Ångpanneföreningen investerare. Infracom förvärvar HDW  AAK AB Placeras Karl Lans, Däremot avser styrelsen att lämna förslag till Swesif är ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med  Styrelsen beslutade att fastställa placeringspolicy för KK-stiftelsens deltagande i diskussionsforumet Swesif, Sveriges forum för hållbara  Spiltan Fonder är medlem i SWESIF och i Fondbolagens förening.
Indesign html5 video

siete vidas antonio flores
jugoslaver i sverige
handelsbank deutsche
lon medicinsk sekreterare
avisita
mullsjö åkeri aktiebolag

Ansvarsfullt ägande och hållbarhet Spiltan Fonder

Gillade du den här  säger att investeringarna måste hålla en lägsta acceptabel standard, säger Fredrik Wilkens som sitter i styrelsen för organisationen Swesif,  Swesif erbjuder Rebecka Elkert, SEB Pension och Försäkring Vårt syfte är att öka SEBs styrelse har antagit en hållbarhetspolicy ”Corporate  Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998.


Norstedts juridik utbildning
kand restaurang stockholm

Spara och placera. Öhman Fonder söker en junior

Den nya standarden uppfyller de lagkrav på hållbarhetsinformation som kommer att träda i kraft från årsskiftet, och gör det CB Fonder är en svensk kapitalförvaltare. Vi erbjuder såväl privata som institutionella investerare vårt förvaltningskoncept via två fonder: CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund. Styrelsen ska ompröva och fastställa denna Policy årligen eller oftare vid behov. Styrelsen bemyndigar VD att vid behov framtaga och besluta om Riktlinjer som ska tillämpas tillsammans med denna Policy. Riktlinjerna ska fastställa organisation, ansvar och kontroll av regelefterlevnad. Länsförsäkringar är aktiv i styrelsen och i flera utskott, däribland är Länsförsäkringar Liv aktiv i arbetet med rekommendation för mätning av CO2-avtryck. Svensk Försäkring Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar StyrelseAkademien.